RSS

ผลงานภาคภูมิใจ


1. โรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ   เทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. โรงเรียนส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยจังหวัดบุรีรัมย์

 3. โรงเรียนมีแกนนำห้องสมุดมีชีวิตและมีมาตรฐานในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

 4. โรงเรียนแกนนำคุณธรรมชั้นนำ(โรงเรียนวิถีพุทธ)

 5. โรงเรียนที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตหรือจิตเวช(โรงเรียนสุขภาพจิตดี)

  6. โรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 3 (โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน)                                                    

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s